دسته: درام

یکی از ژانرهای محبوب سینما که در یک چهارچوب واقعی و احساسی با اتفاقات رو به رو می شوید.

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبالش می گردید پیدا کنیم. شاید جستجو کمک کند.